д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко (голов. ред.); д-р іст. наук, доц. Д. В. Архірейський (заст. голов. ред.), д-р хаб., проф. А. Блазеєвський (Республіка Польща), канд. іст. наук, проф. С. Й. Бобилєва; д-р іст. наук, проф. Є. І. Бородін; канд. іст. наук Н. М. Буланова, заслужений працівник культури України Л. М. Голубчик; канд. іст. наук В. В. Грибовський; д-р іст. наук, проф. В. В. Іваненко; д-р іст. наук, проф. О. Ф. Нікілєв; канд. іст. наук В. Г. Панченко, д-р іст. наук, проф. С. М. Плохій (США), канд. іст. наук, доц. О. А. Репан; д-р іст. наук, проф. Ю. А. Святець; д-р іст. наук, проф. В. В. Ченцов, канд. іст. наук, доц. І. А. Шахрайчук (наук. секр.), д-р іст. наук, проф. Г. К. Швидько.